info@nanocellpharm.com

NanoCellPharm we współpracy z instytucjami akademickimi oraz ośrodkami badawczymi bierze udział w projekcie naukowym „Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych  testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”.

 

Projekt  jest poświęcony  badaniom nad możliwością wykorzystania komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej w medycynie regeneracyjnej.  Uwzględnia zarówno prace badawcze nad charakterystyką i potencjałem tych komórek – prowadzone w warunkach pozaustrojowych w Ośrodkach Akademickich, jak i próby kliniczne służące ocenie skuteczności wybranych terapii z wykorzystaniem tych komórek prowadzone w trzech Ośrodkach.

Graphs of financial analysis - Isolated