info@nanocellpharm.com

Pomoc w przygotowaniu i zaprojektowaniu protokołu badania klinicznego, Broszury Badacza.

 

Przygotowanie Karty Obserwacji Pacjenta.

 

Przygotowanie/przetłumaczenie na język polski Informacji dla ochotnika i  Formularza  świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym.

 

Przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji badania klinicznego do Komisji Bioetycznej i Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych pozwalające na uzyskanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego.

 

Przeprowadzenie procesu selekcji ośrodków do badania klinicznego.

 

Przygotowanie i negocjacja umów o badanie kliniczne.

 

Dokonanie oceny ośrodka przed rozpoczęciem badania klinicznego.

 

Organizacja i przeprowadzenie Zebrania Badaczy.

 

Monitorowanie badania klinicznych zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania.

 

Zarządzanie i koordynacja pracy ośrodka.

clinic

Nasze pozostałe usługi

Tłumaczenia

Planowanie rozwoju

Zarządzanie danymi

Teksty medyczne

Rejestracja produktu

Badania obserwacyjne

Badania przedkliniczne