info@nanocellpharm.com

Badanie rynku dla przyszłego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

 

Określenie wymogów rejestracyjnych w oparciu o aktualne wytyczne i zalecenia.

 

Wybór koniecznych do przeprowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych oraz ich projektowanie.

 

Przygotowywanie planów rozwoju produktu poprzez wskazanie możliwych dróg realizacji, etapów krytycznych, a także potrzebnych do tego celu zasobów.

 

Sporządzenie wymaganej do wdrożenia dokumentacji technicznej.

 

Kierowanie projektami badawczo-rozwojowymi i koordynacją działań laboratoriów i podwykonawców z tym związanych.

nano

Nasze pozostałe usługi

Tłumaczenia

Zarządzanie danymi

Organizacja badań

Teksty medzyczne

Rejestracja produktu

Badania obserwacyjne

Badania przedkliniczne