info@nanocellpharm.com

Badania dotyczące toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej.

 

Badania mutagenności, karcynogenności, genotoksyczności, cytotoksyczności i toksyczności odnoszącej się do rozrodu.

portrait of a lab assistant

Nasze pozostałe usługi

Tłumaczenia

Planowanie rozwoju

Zarządzanie danymi

Organizacja badań

Teksty medyczne

Rejestracja produktu

Badania obserwacyjne